Atlas tỉnh Bắc Kạn
 

Tập Atlas về tỉnh Bắc Kạn này thể hiện các thông tin địa lý được chương trình SAM thu thập từ năm 1998. Chúng tôi thu thập thông tin từ những nguồn đáng tin cậy nhất và cập nhật nhất. Tất cả dữ liệu đều được tổng hợp, phân tích và biểu diễn bằng công cụ Hệ thống Thông Tin Địa Lý (GIS). Hệ thống này bao gồm nhiều lớp thông tin địa lý liên quan đến những chủ đề sau: vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, nông nghiệp và biến động sử dụng đất. Các thông tin, dữ liệu do Cục Thống kê, Sở Địa chính, và Sở nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Kạn và phòng kinh tế hạ tầng nông thôn các huyện cung cấp đã giúp chúng tôi thiết lập các bản đồ chuyên đề ở cấp huyện và cấp xã. Các bản đồ khác cũng do chương trình SAM lập thông qua điều tra thực địa hoặc do các dự án đối tác cung cấp.

Chúng tôi chân thành cảm ơn các cơ quan, ban ngành và dự án tại Bắc Kạn đã giúp chúng tôi hoàn thành tập Atlas. Chúng tôi cũng mong nhận được những đóng góp quý báu để tạp Atlas Bắc Kạn này được hoàn thiện hơn.